مقدمه

پاندمی کرونا در حال ابتلا کردن مردم در سراسر جهان است. این در حالی است که تعدادی از کشورها آمادگی بهتر و امکان متمرکز ساختن منابع برای مبارزه موثر با این بیماری را دارند. چیزی که افغانستان از آن بی بهره است. ما بر این باوریم که برای حصول نتیجه موفق از مقابله با کرونا، دو شرط الزامی است: سیستم صحی مجهز و مردمی آگاه.
دسترسی به ادویه جات و تجهیزات در افغانستان بسیار محدود است. علاوه بر آن، جمع آوری اطلاعات در مورد میزان ذخائر طبی، وضعیت تجهیزات، و گسترش این بیماری بسیار مشکل است.
ما در این ابتکار در کنار ارایه معلومات ابتدایی به مردم، به حمایت از دولت و تلاش های بشردوستانه در دو سطح نیز پرداخته ایم:
حمایت از سیستم صحی با بررسی موجودیت تجهیزات، ذخیره های ادویه جات کلیدی و کیت های وقایوی در شفاخانه های - اصلی سراسر افغانستان. این اطلاعات به صورت منظم به روز میشود.
- تشخیص مناطق پرخطر، جایی که نمونه های فعال این بیماری وجود دارد، اما شفاخانه ها آمادگی لازم را ندارند.
این ابتکار یک برنامه مشترک میان دیدبان شفافیت افغانستان و واکس مَپ (Voxmapp) میباشد.
با این برنامه، در کنار تهیه معلومات ابتدایی برای مردم، ما میخواهیم از حکومت و تلاش های بشردوستانه ای نهاد های دیگر با این بیماری در دو سطح حمایت نماییم:

  • حمایت از سیستم صحی ذریعه رصد تجهیزات موجود، ذخائر ادویه جات مهم و بسته های محافظتی در شفاخانه های در سراسر افغانستان. اطلاعات مرتبط در این مورد به صورت منظم به روز یا آپدت میشود.
  • شناسایی زون های پر خطر که در آنجا آمادگی شفاخانه ها ضعیف است و موارد مثبت این بیماری ظاهر میشوند.
    این ابتکار یک برنامه مشترک میان دیدبان شفافیت افغانستان و واکس میپ (Voxmapp) میباشد.

ویدیو های کووید ۱۹

آنچه ما اکنون انجام می دهیم

این یک جنگ دیگر برای افغانستان است ، برای پیروزی در آن مردم باید آگاه باشند ، متحد و از همدیگر فاصله داشته باشند.

اطلاعات مربوط به موارد کووید 19 و وضعیت آنها در کشور را از اینجا بدست آورید

در مورد کووید -۱۹ موارد ابتلا و وضعیت در کشور اطلاعات کسب کنید.

روایات کووید-۱۹

درباره آخرین روایت ها و پست های وبلاگ ما بیشتر بخوانید و مطلع شوید.

دیدار شبکه شفافیت بلخ با مقامات صحی محلی برای هماهنگی تلاش های مشترک مبارزه با کووید ۱۹

شبکه شفافیت بلخ دیدبان شفافیت با ریاست صحت عامه این ولایت دیدار کرده و بر سر میکانیزم ها و روش های هماهنگ سازی تلاش های جامعه مدنی […]

دیدبان شفافیت برنامه نظارت مردمی اش را برای مبارزه با کووید ۱۹ توسعه داد

در اواخر ماه مارچ ۲۰۲۰، دیدبان شفافیت تصمیم گرفت تا برنامه نظارت مردمی از خدمات صحی را برای پوشش حدود ۷۰ مرکز صحی دگر، به شمول مراکز […]

آیا مناطق روستایی افغانستان نیاز به مبارزه با کووید ۱۹ دارند؟ درس های از یک تحقیق ساحوی

در سال ۲۰۱۷، دیدبان شفافیت افغانستان ۱۸۴ مراکز صحی را در هشت ولایت سروی کرد. این سروی دریافته است که افغانستان در خصوص موجودیت مراکز صحی در […]

کووید -۱۹ در افغانستان

این یک جنگ دیگر برای افغانستان است و برای پیروزی در آن مردم باید با آگاهی ، متحد و از همدیگر فاصله داشته باشند.
اطلاعات مربوط به موارد کووید 19 و وضعیت آنها در کشور را از اینجا بدست آورید.
بیشتر بخوانید