د کرونا ویروس جدی ونیسی

په ټول افغانستان کې د کووید ۱۹ معلومات

په دې برخه کې موږ هغه معلومات خپروو، چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له ۱۰۰۰ روغتیایي مرکزونو د ساحوي کار په ترڅ کې راټولیږي. دا معلومات معمولاً د عامې روغتیا وزارت او بشري مرستې تر پوښښ لاندې راولي.
موږ دا معلومات په دوو عمده برخو وېشلي دي:
۱. د اړینو وسایلو لپاره د روغتیایي مرکزونو د چمتووالي په تړاو معلومات

د هېواد په کچه د شته وسایلو اوسط

په ولایتي کچه د شته وسایلو اوسط

د ولسوالۍ په کچه د شته وسایلو اوسط

د شخصي روغتونونو وسایل

د ناروغانو د کتنې یا معایناتو د طرزالعملونو شتون.

۲. د خطر هغو زونونو په تړاو معلومات، چېرته چې د روغتیایي بېخ بنسټونو د چمتووالي او د کرونا وبا خپرېدل تر ټولو ډېرې ستونزې راپورته کوي.

د کوېډ – ۱۹ (کرونا) په اړه معلومات