مبارزه با فساد در زمان کرونا میتواند زندگی مردم را نجات دهد

نصیر آیین و نورالله الهام

برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، یک کارگاه آموزشی جمع آوری معلومات راجع به مراکز صحی در اواسط ماه اپریل سال جاری در پنج ولایت برگزار گردید. این کارگاه بخش از یک برنامه دیدبان شفافیت است که جهت بالابردن سطح آمادگی مراکز صحی در برابر این ویروس راه اندازی گردیده است. در این برنامه چگونگی تهیه معلومات لازم برای جامعه مدنی، مردم و جوامع محل شان، و همچنان برای حکومت و پالیسی سازان جامعه جهانی، آموزش داده میشود.

این سروی در مرحله اول کابل، بلخ، ننگرهار، هرات، و کاپیسا را پوشش خواهد داد و در هفته های بعدی به ولایات باقی مانده گسترش خواهد یافت. اطلاعات در خصوص کیفیت عرضه خدمات، ظرفیت و شرایط موجود، میزان منابع موجود، تعداد بازدیدکنندگان – خصوصا آنهای که مبتلا به کووید ۱۹ یا مشکوک به آن هستند، تعداد پرسونل، رهنمودهای رعایت فاصله اجتماعی، و غیره هستند – از طریق یک اپلیکشن جدید بنام کووید اپ (COVID App) جمع آوری گردیده و بی درنگ یا در زمان حقیقی (Real time) در وبسایت www.covid19.af آپلود میگردد. این برنامه توسط واکس میپ (Voxmapp) که یک شرکت نوپای فرانسوی است ساخته شده و وبسایت آن یک ابتکار مشترک دیدبان شفافیت و کمپنی واکس مپ میباشد.

عزت الله ادیب، رییس بخش تحقیقات دیدبان شفافیت گفت: « مبارزه با فساد در زمان کرونا میتواند زندگی مردم را نجات دهد.» به گفته او، در مرحله اول این پروژه به تعداد یک هزار مراکز صحی در پنج ولایت سروی خواهند شد. کارآموزان داوطلبان هستند که قبلا از مکاتب، محاکم، و پروژه های عمرانی که فعلا به دلیل قرنطینه شدن شهرها متوقف گردیده، نظارت میکرده اند. خانم آلیزه سلطان که در کابل این سروی را انجام خواهد داد، بیان داشت: « ما آموزش دیدیم که چگونه از مراکز صحی نظارت نماییم و با استفاده از برنامه کووید اپ گزارش ها را در زمان حقیقی همراه با عکس ها اپلود نماییم.” وی تایید کرد که در این برنامه چگونگی حفاظت از خودشان هنگام انجام سروی مراکز صحی را آموزش دیده و اینکه برای تمام آنها وسائیل حفاظتی تهیه شده است. او افزود:« من از اینکه در جریان این روزها که دگران در خانه قرنطین هستند و من میتوانم به مردم و کشورم خدمت کنم، افتخار میکنم.» برای این داوطلبان بسته های بهداشتی شامل ماسک، دستکش، ضد عفونی کننده، لباس محافظتی با رهنمایی های استفاده از آن و همچنان مبایل های هوشمند، بسته های انترنت، و هزینه ترانسپورت فراهم شده اند.