اخبار و وبلاگ

دیدار شبکه شفافیت بلخ با مقامات صحی محلی برای هماهنگی تلاش های مشترک مبارزه با کووید ۱۹

شبکه شفافیت بلخ دیدبان شفافیت با ریاست صحت عامه این ولایت دیدار کرده و بر سر میکانیزم ها و روش های هماهنگ سازی تلاش های جامعه مدنی […]

Read more

دیدبان شفافیت برنامه نظارت مردمی اش را برای مبارزه با کووید ۱۹ توسعه داد

در اواخر ماه مارچ ۲۰۲۰، دیدبان شفافیت تصمیم گرفت تا برنامه نظارت مردمی از خدمات صحی را برای پوشش حدود ۷۰ مرکز صحی دگر، به شمول مراکز […]

Read more

آیا مناطق روستایی افغانستان نیاز به مبارزه با کووید ۱۹ دارند؟ درس های از یک تحقیق ساحوی

در سال ۲۰۱۷، دیدبان شفافیت افغانستان ۱۸۴ مراکز صحی را در هشت ولایت سروی کرد. این سروی دریافته است که افغانستان در خصوص موجودیت مراکز صحی در […]

Read more

مبارزه با فساد در زمان کرونا میتواند زندگی مردم را نجات دهد

نصیر آیین و نورالله الهام برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، یک کارگاه آموزشی جمع آوری معلومات راجع به مراکز صحی در اواسط ماه اپریل سال جاری […]

Read more

رویکرد مردمی برای شکل دهی مجدد خدمات صحی

وحیدالله عزیزی و سعیده عظیمی، دیدبان شفافیت افغانستان ده ها سال جنگ در افغانستان بسیاری از زیربناهای شکننده را، به شمول ارایه خدمات صحی که یکی از […]

Read more

مردم کابل آماده نظارت از مراکز خدمات صحی برای جلوگیری از استفاده جویی ها اند: “مراقبت بهتر از معالجه است”

دیدبان شفافیت افغانستان، وحیدالله عزیزی و علی احمد مشعل افروز گزارشی که در سال گذشته از سوی دیدبان شفافیت به نشر رسید نشان میداد که وضعیت مراکز […]

Read more