اخبار و وبلاگ

آیا مناطق روستایی افغانستان نیاز به مبارزه با کووید ۱۹ دارند؟ درس های از یک تحقیق ساحوی

در سال ۲۰۱۷، دیدبان شفافیت افغانستان ۱۸۴ مراکز صحی را در هشت ولایت سروی کرد. این سروی دریافته است که افغانستان در خصوص موجودیت مراکز صحی در […]

Read more

مردم کابل آماده نظارت از مراکز خدمات صحی برای جلوگیری از استفاده جویی ها اند: “مراقبت بهتر از معالجه است”

دیدبان شفافیت افغانستان، وحیدالله عزیزی و علی احمد مشعل افروز گزارشی که در سال گذشته از سوی دیدبان شفافیت به نشر رسید نشان میداد که وضعیت مراکز […]

Read more